Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 05.05.2022 ora 16.00