Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 07.01.2022