Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 09.12.2021