Convocare a Adunarii Generale a Asociatilor – sedinta ordinara in data de 10.02.2022