Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 10.06.2022 ora 14.00