Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 10.09.2021