Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 10.12.2021