Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 14.12.2021