Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 26.05.2022