Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 19.08.2021