Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 21.01.2022