Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 28.04.2022