Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 28.09.2021