Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor in data de 31.01.2022