Convocare a Adunarii Generale Extraordinare a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. in data de 18.08.2022 ora 16.00