Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 01.02.2021