Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 02.06.2020