Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 02.12.2019