Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 03.08.2020