Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 07.05.2020