Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 07.06.2021