Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 10.02.2020