Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 11.08.2021