Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 14.04.2020