Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 15.09.2020