Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 17.12.2019