Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 20.01.2020