Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 21.05.2020