Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 21.11.2019