Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 23.01.2020