Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 23.07.2021