Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor in data de 26.01.2021