Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. in data de 08.09.2022 ora 11.00