Convocare a Adunarii Generale Ordinara a Asociatilor Societatii Servicii de Gospodarire Urbana Ploiesti S.R.L. in data de 13.03.2023 ora 16.30