Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in data de 02.12.2021