Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in data de 11.08.2022 ora 10.00