Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in data de 14.07.2022 ora 12.00