Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in data de 22.10.2021