Convocare a Adunarii Generale Ordinare a Asociatilor in data de 25.11.2021