Convocare a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Asociatilor din data de 27.12.2017