Convocare a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Asociatilor din data de 12.02.2018