Convocare a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Asociatilor din data de 13.12.2017