Convocare a ședinței ordinare a Adunării Generale a Asociatilor din data de 14.05.2018