Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 02.08.2019