Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 06.02.2019 ora 14.30