Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 07.01.2019 ora 10.00