Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 08.04.2019 ora 11.00