Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 08.08.2019