Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 09.05.2019