Convocare a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Asociatilor in data de 10.04.2019